SHOPKO ONALASKA

9366 State Hwy 16

Onalaska, WI 54650

608-781-2010