SHOPKO FAIRMONT

1001 S Hwy 15

Fairmont , MN 56031

507-238-9490