SHOPKO HOUGHTON

900 W Memorial Dr

Houghton , MI 49931

906-487-9767